Forberedt på flyplass-bråk, men hyggelig med engasjement

Det er hyggelig at så mange er engasjert i det Luftfartsverket gjør, sier administrerende direktør Randi Flesland om bråket rundt organiseringen av flyplassen på Sola.