Ikke tilbud til bøndene

– Staten vil ikke legge fram noe revidert tilbud i jordbruksforhandlingene, og det er oppsiktsvekkende og svært skuffende, sier lederen i Norges Bondelag, Kirsten Indgjerd Værdal.