Fleirtal for tvang i kommunalkomiteen

Eit fleirtal i kommunalkomiteen støttar Regjeringa i at Stortinget kan avgjera kommunesamanslåing dersom det er motstand lokalt.