- Reme åpen for sammenslåing

Odd Kristian Reme reagerer på anledning og vinkling i et intervju med Aftenbladet sist fredag. I lørdagens avis kommer Reme med en presisering. Reme reagerer på flere forhold omkring intervjuet, blant annet at store deler av intervjuet ikke er referert i avisen.