Breivik i retten på nytt – får tre timer til å forklare seg

Allerede på rettssakens første dag tirsdag inntar Anders Behring Breivik vitneboksen. Retten ønsker å bli ferdig med forklaringen hans før rettsdagen er over.

Tirsdag møter Anders Behring Breivik i retten igjen – denne gang i forbindelse med begjæringen om prøveløslatelse. Dette bildet er fra januar 2017 da Breivik gikk til sak mot staten for brudd på menneskerettighetene. Her står han sammen med advokat Mona Danielsen og prosessfullmektig Øystein Storrvik.
 • NTB-Steinar Schjetne
Publisert: Publisert:

Klokka 9 tirsdag setter sorenskriver Dag Bjørvik retten i det foreløpig siste av Breiviks rettslige framstøt. Gjennom tre dager skal domstolen vurdere den terrordømte 42-åringens begjæring om prøveløslatelse. Saken skal etter planen opp til doms torsdag – etter en svært begrenset bevisførsel som skal belyse hvorvidt vilkårene for prøveløslatelse er innfridd.

– Han har etter norsk lov rett til å få prøvd spørsmålet om innesperring etter ti år, og den retten har han bestemt seg for å bruke, sier advokat Øystein Storrvik til NTB.

Han har representert Breivik i retten etter at dommen på 21 års forvaring ble avsagt i Oslo tingrett sommeren 2012. Storrvik ønsker ikke å gå konkret inn på kjernespørsmålet i saken – trenger samfunnet fortsatt ekstraordinær beskyttelse mot mannen som drepte 77 mennesker i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011?

Breivik har planlagt nøye

– Det er det hele saken dreier seg om. Jeg kommer først og fremst til å konsentrere meg om at det har vært fravær av progresjon i soningen for Breiviks del. Uansett hvor grusomme ting man har gjort, så skal det være elementer av soningsprogresjon. For Breiviks del er det helt fraværende, sier Storrvik.

Breivik har planlagt nøye hvordan han skal bruke tiden i retten og hva han skal snakke om, bekrefter forsvareren. Han starter sin forklaring allerede før lunsj og skal holde på ut rettsdagen. Det vil si at retten har satt av drøyt tre timer til forklaringen hans – omtrent det samme som Breivik hadde til rådighet sist han satt i vitneboksen.

Han har dessuten stevnet ett vitne, Pär Öberg, som er et profilert medlem av Den nordiske motstandsbevegelsens svenske gren.

– Jeg vil ikke foregripe hans vitneprov. Det får komme fram i retten, sier Storrvik.

Kan kreve løslatelse

Anders Behring Breivik, som også har undertegnet begjæringen med Fjotolf Hansen, ble domfelt sommeren 2012. Han har sonet under full isolasjon i en spesialbygd avdeling, hvor han er den eneste innsatte, i Skien fengsel siden 9. september 2013.

«Etter endt soning vil tiltalte etter all sannsynlighet fortsatt ha vilje og evne til å utføre mange og svært brutale drap», heter det i Oslo tingretts dom. Domstolen framhever at Breivik har uttrykt at han vil fortsette sin kamp bak murene, og at han mener vold er nødvendig for å nå sine politiske mål.

«Dette innebærer at tiltalte også etter soning av 21 års fengselsstraff vil være en svært farlig mann», konkluderte dommerne, med henvisning til rettspsykiaternes vurdering.

Selv om Breivik har framholdt at han ikke lenger er militant, og at han avstår fra vold, har han ved nær sagt enhver anledning offentlig utført høyreekstreme hilsener og håndbevegelser. Han bekjente seg til nasjonalsosialismen, hevdet han sist han var i retten.

«Absolutt» for farlig

Statsadvokat Hulda Karlsdottir motsetter seg at Breivik prøveløslates og har tatt ut ny tiltale. Hun bekrefter overfor NTB at påtalemyndigheten absolutt vurderer det slik at Breivik er for farlig.

Hun baserer seg i hovedsak på risikovurderingene til Randi Rosenqvist, som er sikkerhetsansvarlig psykiater i fengselet og den psykiateren som har fulgt Breivik tettest, samt fengselets egne vurderinger og innstilling. Rosenqvist og to representanter for Kriminalomsorgen kommer for å vitne onsdag.

Rosenqvist vil ikke foregripe det hun skal legge fram i retten, men sa til Aftenposten fredag at den nye vurderingen ikke er vesentlig annerledes, eller endret, fra den siste offentlig kjente risikovurderingen gjort i desember 2016.

– Slik vi vurderer det, basert på materialet vi har fått fra Kriminalomsorgen, som har med ham å gjøre i det daglige, og en ny risikovurdering gjort av en psykiater, mener vi det fortsatt er fare for at Breivik skal begå ny alvorlig kriminalitet, sa Karlsdottir til NTB da det ble klart at Breivik ville begjære seg prøveløslatt.

Publisert:
 1. 22. juli
 2. Anders Behring Breivik
 3. Politikk
 4. Høyreekstremisme

Mest lest akkurat nå

 1. Den savnede kvinnen er kommet til rette i god behold

 2. – Jeg har måttet si nei til mange

 3. Norge vant på straffer etter totalkollaps: – Bitter ettersmak

 4. Britisk etterretning: Russland har mistet en tredel av soldatene sine

 5. Hodebry for Berntsen

 6. Hun slet med å sove i ti år. Nå har hun funnet en behandling som virker