Bildelfabrikk sier opp 120

Finanskrisen rammer ansatte ved Hydro Aluminium Structures på Raufoss. Bildelfabrikken planlegger å nedbemanne med 120 ansatte, blant annet på grunn av labert nybilsalg.