Røntgeninstitutt fikk tariffavtale - hindret storstreik