Vil ha egen homokampanje

Samer trenger en holdningskampanje for å senke tabuer og øke åpenheten om homofili, mener Norske Samers Riksforbund (NSR).