• Anders Minge

Gutter haler innpå jenter i lesing

En ny masteroppgave viser at gutter i 1. klasse haler innpå jentene i lesing etter at Kunnskapsløftet ble innført. Guttene gjør det også bedre enn jentene på noen tester.