Avviser ny debatt om Norges deltakelse i Afghanistan