Halvparten av ferjerutene borte

Sju av 14 ferjeruter til og fra utlandet er eller blir nedlagt i løpet av 2008.