• Biskop Ernst Baasland bestemte seg mandag for å ikke anke til Høyesterett.

Nå diskuterer kirken Baaslands skjebne

Både i bispekollegiets arbeidsutvalg og i Stavanger bispedømmeråd ble Baasland-saken drøftet tirsdag. Men ingen vil si om Stavanger-biskopen bør gå av eller ei.