Vil forklare kampflykjøp for svenskene

Norske og svenske flyeksperter møtes torsdag ansikt til ansikt for første gang siden regjeringen valgte bort JAS Gripen. Forsvarsdepartementet betegner møtet som en oppklaringsrunde og står fast på sine vurderinger og regnestykker.