• Thomas Førde

Marianne Lie går av i Rederiforbundet