98-åring får ikke sykehjemsplass - vil anmelde kommunen