450 flyktningbarn i boligkø

På norske asylmottak venter nå 450 barn som kom alene til Norge, på at en norsk kommune skal finne plass til dem.