Vil ha flere innvandrere inn i hjelpeorganisasjoner

Svært få av de ansatte i landets største frivillige organisasjoner har ikke-nordisk bakgrunn.