• Ei steinblokk datt ut på rv 45 ved Oltedal torsdag formiddag. Mange norske tunneler er for dårlig utført. Geir Einarsen

Norske tunneler får stryk