RV-leder fikk 90 dagers fengsel

Leder i Rød Valgallianse Aslak Sira Myhre ble i Oslo tingrettmandag dømt til tre måneders fengsel for totalnekting avmilitærtjenesten.