Barn kan gå til rettssak for å bli hørt

Barn som føler at de ikke blir hørt kan i framtida i ytterste konsekvens gå til rettssak for å få si sin mening.