Norkring: -Umulig å stenge P4s sendenett

Før nyttår er det er umulig å stenge det femte riksdekkende sendenettet som mandag ble åpnet for P4, hevdet Norkrings advokat Monica Syrdal i Borgarting lagmannsrett tirsdag.