Handlet i strid med sin forsvarers råd

Per Orderud handlet i strid med råd fra sin forsvarer, advokat Cato Schiøtz, da han ikke innrømmet at han hadde forfalsket underskriften til faren på kjøpekontrakten på gården.