Størst flomfare i Oppland, Buskerud og Telemark

Det er størst fare for flom i Buskerud, Oppland og Telemark. I Nord-Norge, Trøndelag og på Vestlandet er faren for storflom liten.