Over 20 incestdømte fedre frifunnet

De siste årene er mer enn 20 fedre frifunnet for incest, mange år etter dom og ferdig sonet straff. Alle fedrene ble dømt tidlig på 90-tallet.