Høyreekstreme har lenge spredd frykt på Bøler

Bydelen Bøler i Oslo er blitt kalt høyreekstremismens siste skanse i Norge. En liten gruppe høyreekstreme har lenge spredd frykt i drabantbyen.