Norsk storfe skal testes

Kugalskapstestene er i gang også i Norge. Men bare i en brøkdel av omfanget som er varslet fra sommeren av. På årsbasis vil testprogrammet omfatte 110.000 storfeslakt.