Sørlendinger mest skeptiske til innvandrere

Sørlendinger og rogalendinger er mer skeptiske til innvandrere enn nordmenn flest, viser undersøkelser de siste åtte årene.