Jens vil skaffe flere barnehager og mer helse uten økt skatt

Barn, unge og helse seiler opp som de store temaene i den kommendevalgkampen.