Streiken kan lokke pasienter utenlands

Sinte sykepleiere kommer tilbake til lengre ventelister med mindre arbeidslyst etter den resultatløse streiken.