Lettere for mediebaroner

Det blir ingen grense for hvor stor del av aksjene en eier kan ha i mediebedrifter på lokalt og regionalt nivå. Stortinget vil oppheve dagens grense på 33 prosent, og vurderer også å heve taket på nasjonalt plan.