- Hold kommunene unna BU-millionene

Både bondeorganisasjonene i Rogaland og Rogaland NHO reiser bust mot regjeringens forslag om å overføre forvaltningen av BU-millionene til kommunene.