Vedfyring rammer astmatikere

Med energiministerens velsignelse sparer vi på strømmen ved å fyre med stadig mer ved. Den intense vedfyringen skaper problemer for landets astmatikere og lungesyke.