Sjømannsmisjonen ble til Sjømannskirken

Etter en tre år lang modningsprosess, vedtok et overveldende flertall på Sjømannsmisjonens generalforsamling i Stavanger å endre organisasjonens navn til Sjømannskirken.