Halvert virksomhet for fylkeskommunene

Etter at Staten overtok sykehusene i fjor er omfanget av den fylkeskommunale tjenesteproduksjonen halvert. Samtidig er fylkeskommunenes resultater noe forbedret.