Lever lenger med bedre utdannelse

En studie viser at dødeligheten blant ufaglærte menn i Oslo er langt høyere enn blant høyere funksjonærer.