Stor variasjon i saksbehandlingstid hos politiet

Det er stor variasjon i hvor lang tid de ulike politidistriktene i snitt bruker på å behandle saker. Men samlet sett går saksbehandlingstiden ned.