Avliver myten om milde straffer i Norge

I sju av ti saker straffer norske domstoler strengere enn gjennomsnittet i fem andre europeiske land.