Friske jordbær frister - i oktober

Røde, fristende jordbær i oktober hører til sjeldenhetene. På friland er det en liten sensasjon. Men på plantefeltet til Vagn Kristensen i Grimstad er årets andre jordbæravling moden.