Ureglementerte atomutslipp fra Kjeller

Gjennom ni år gikk radioaktive avfallsstoffer fra atomreaktoren på Kjeller til Haldens kloakkrenseanlegg, i stedet for å tynnes ut og slippes ut i Iddefjorden.