De fleste ordførere vil ha færre kommuner

Flertallet av landets ordførere mener vi har for mange kommuner. De vil også legge ned fylkeskommunen.