Soldat omkom i Målselv

Det var den 19 år gamle soldaten Nils Ellef Nøren fra Os iØsterdalen som omkom da lastebilen han satt i traff en trerot underen utforkjørsel tirsdag morgen. Lastebilen var på vei fra Skjoldtil Setermoen garnison.