Fylkeslederne i Frp vil felle regjeringen

Fylkeslederne i Fremskrittspartiet ønsker å kaste regjeringendersom partiet ikke får full uttelling i budsjettforhandlingene medregjeringspartiene.