Drikkevannet årsak til bakterieskandale

Det kommunale drikkevannet i Kristiansand er årsaken til at hundrevis av norske sykehuspasienter har vært smittet av livsfarlige bakterier gjennom munnpenselen Dent-o-sept.