Frafjord Johnson "Global leader"

Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson (KrF) er blitt plukket ut som en av «Global Leaders for Tomorrow». Også prins Felipe av Spania, finansministeren i Bolivia og finansministeren i Serbia er med i det celebre selskapet.