Vidtgående forslag mot tvangsekteskap

Fremskrittspartiet varsler vidtgående forslag for å hindre tvangsekteskap og arrangerte ekteskap.