Alvheim tviholder på sykehjem

— Hvis det var sannheten forsker Ivar Brevik her forteller, ville jeg vært enig med ham, sier John Alvheim, Fremskrittspartiets leder av sosialkomiteen på Stortinget.