- Få vekk samnorsken i nynorsken

Voss Mållag tar opp kampen for eit meir «konservativt» nynorsk med mindre valfridom. Laget vil avskaffa former som «bygga», «barn», «kjøkken» og «skole».