Ingen enighet om boligskatt

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har ikke klart å bli enige om enny modell for beregning av boligskatt. Det foreligger ikke noeforslag som ligger an til å få flertall i Stortinget, og alt tyderderfor på at dagens ordning fortsetter.