Giske får motbør om privatskoler

Utdanningsminister Trond Giske kan bli pålagt å legge større vekt på formålsparagrafen i privatskoleloven og prinsippet om likebehandling hvis han får en ny søknad fra Oasen Bibelskole.