Ikke aktuelt med døgnpris på sykehusopphold

Helseminister Tore Tønne avviser at det er aktuelt å innføre døgnpris på sykehusopphold.